ako

Dystrybutor w Polsce

cr
Fotel2
imgp90s1
index_08
sopot

Masz pytania:- KONTAKT

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków
 używania.

akoan

Szybka wysyłka w całym kraju

Nowe zasady dotyczące cookies.

FARBY    LAKIERY    IMPREGNATY   MIERNIKI

 KONTAKT ZAMÓWIENIA

Wyroby ogniochronne do drewna i metalu.

Wszelkie pytania dotyczące preparatów ogniochronnych prosimy kierować poprzez zapytanie ofertowe tutaj lub telefonicznie.

 

OGNIOCHRONNE ZABEZPIECZENIE STALI

Oferujemy powłoki do ogniochronnego zabezpieczenia powierzchni stalowych oraz drewnianych i drewnopochodnych. Produkty posiadają wszystkie wymagane atesty, aprobaty ITB i klasyfikacje palności.: Wyroby termoodporne można znaleźć tutaj.

Do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych w klasie odporności ogniowej F 0,25 F 0,5 i F1  wg PN 90/B-02851 oraz R 15 R 30 i R 60 wg PN-B-02851-1:1997-

proponujemy ZESTAW: podkład TEMACOAT+ FARBA OGNIOCHRONNA pęczniejąca + farba nawierzchniowa (karta katalogowa *.pdf)
 

W zabezpieczeniach ogniochronnych profili stalowych szczególnie ważna jest znajomość masywności profili.

którą można znaleźć w tabelkach wg nazwy profilu: HEB,  IPE itd..


OGNIOCHRONNE ZABEZPIECZENIE DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH

  Do zabezpieczenia ogniochronnego elementów budowlanych z
drewna, płyty OSB oraz sklejki oraz elemetów drewnopochodnych proponujemy:


 Ogniochronny lakier bezbarwny Specjal FR- lakier rozpuszczalnikowy
-
C-s2, d0 reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 +A1:2010, wg PN-EN ISO11925-2:2004. wg PN-EN 13501-1+A1:2010
-wyrób nierozprzestrzeniający ognia wg PN-B 02867:1990 i PN-90/B-02867+Az1:2001

 

Ogniochronny lakier barwiony Aqua Kolor - lakier wodorozcieńczalny
(B-s1, d0) wg PN-EN 13501-1+A1:2010 co odpowiada: wyrób niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia
PN-B 02867:1990 i PN-90/B-02867+Az1:2001- wyrób nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji
B ROOF (t1) wg PN-EN 13501-5 +A1:2010-c odpowiada: wyrób nierozprzestrzeniający ognia przez dachy przy działaniu ognia od zewnątrz budynków
 

Ogniochronny lakier poliuretanowy do malowania podłóg, drzwi, mebli, posadzek i innych powierzchni narażonych na ścieranie Aqua 1K- lakier wodorozcieńczalny
(B-s1, d0) wg PN-EN 13501-1+A1:2010 co odpowiada: wyrób niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia oraz wyrób nierozprzestrzeniający ognia przez dachy przy działaniu ognia od zewnątrz budynku
Cfl-s1 wg PN-EN 13501-5+A1:2010- trudno zapalna


Można także zastosować impregnaty ogniochronne. Impregnaty są stosowane na surowe drewno. Lakiery ogniochronne mogą być stosowane także na podłoża wcześniej malowane, po sprawdzeniu zgodności powłoki.


Elementy z drewna liściastego i iglastego, z wyłączeniem drewna egzotycznego,
oraz płyty OSB (sklejka) o grubości co najmniej 20 mm,uzyskują klasę C-s2, d0 reakcji na ogień (wg PN-EN 13501-1 +A1:2010). Według określeń podanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zmiana z 12.03.2009, Dz. U. Nr 56 z 2009r. Poz. 461) klasa C-s2, d0 reakcji na ogień odpowiada klasyfikacji wyrób trudno zapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia.

-Okładziny ścienne z

1.) desek sosnowych o grubości co najmniej 20 mm lub

2.) płyt OSB (sklejki) o grubości co najmniej 22 mm

mocowane gwoździami stalowymi do konstrukcji nośnej z łat drewnianych, pomalowane dwukrotnie lakierem FR w ilosci łącznej 200 g / m2, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniająca ognia NRO wg PN-B- 02867:1990, PN-B-02867:1990/Az1:2001

 Do zabezpieczania surowego drewna metodą impregnacji - klasyfikacja obiektu jako niezapalny wg

PN-B-2874:1996 - proponujemy impregnat ogniochronny i grzybobójczy, penetrujący do zastosowania na surowym drewnie
 

Do zabezpieczenia wg norm PN- EN 13501-1:2004 lub PN-EN 13501-5:2006 do klasyfiakcji

B-s2, d0; Cs2, d0 oraz B ROOF (t1) surowego drewna i sklejki proponujemy impregnat wsiąkający

 

 

<